تاریخچه نسل آفتاب

گفتگوی اختصاصی...

"شهربانو منصوريان " قهرمان جهان در رشته ى ووشو : ما ٣ خواهر در کنار هم موفق هستیم.

تشکیل جلسه شورای عالی سینما

سینما - جلسه شورای عالی سینما چهارشنبه شب سه خرداد به ریاست رییس جمهور و با حضور اعضای این شورا برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، در اين جلسه در خصوص مشكلات مالياتي تهيه كنندگان و دفاتر فيلمسازي بحث و بررسي شد و مقرر گرديد ، مرجع تشخيص اشخاص ثالث موضوع بند) 16 ( آ يين نامه مالياتي كه از پرداخت ماليات معاف نيستند ، سازمان سينمايي بوده و ماموران مالياتي راسا در اين خصوص تصميم گيري نكنند
همچنين در اين جلسه مقرر گرديد فيلم سينمايي نيز به عنوان محصولي كه از معافيت مالياتي برخوردار است مد نظر قرار گيرد . در جلسه شوراي عالي سينما در خصوص مشكلات ارزي و نيازهاي سينماي ايران به منابع ارزي نيز بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد سازمان سينمايي نياز خود را به منابع ارزي اعلام تا به نرخ مرجع از طريق بانك مركزي در اختيار آن قرار گيرد. اعطاي وام 50 ميليوني مسکن به هنرمندان و همچنين اختصاص مسكن مهر از واحدهاي پرديس و پرند از ديگر موضوعات اين جلسه بود كه مصوب گرديد با هماهنگي شوراي عالي سينما و وزارت ارشاد، واحدهايي از مسكن مهر پرديس و پرند به هنرمندان متقاضي تحويل گردد. بررسي مشكلات فرهنگي كشور از ديگر موارد جلسه شب گذشته شوراي عالي سينما بود كه پس از بحث و بررسي در خصوص آن مقرر گرديد ؛ اين موضوع در جلسات آتي اين شورا نيز مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گيرد . در اين جلسه همچنين شوراي عالي سينما موظف شد پيرو مصوبات قبلي خود ترتيباتي اتخاذ كند تا به واسطه آن اصناف سينمايي قانونمند هر چه زودتر تش يكل شوند .

 

معرفی موسسه نسل آفتاب

 موسسه نسل آفتاب متشکل از نام آوران عرصه ورزش و هنر کشور به عنوان یک تشکل مردمی (NGO) بسط و گسترش روحیه ایرانی ، اسلامی از مجرای ورزش و هنر به جامعه ،پیشنهاد برای بهبود وضع مقررات در حیطه ی متنوع فرهنگی ،حمایت از حقوق مالی و معنوی فعالان حوزه فرهنگ ،برگزاری   همایش های فرهنگی و هنری ،پاسداشت اهالی فرهنگ و هنر کشور،شناسایی و بکارگیری نیروها و استعداد های جوان برای حضور در عرصه های مختلف فرهنگی و ... از تیرماه سال 1386 فعالیت خود  را آغاز نموده است.این موسسه با انتشار مجله مشق آفتاب و راه اندازی مجدد خبرگذاری ورزش ایران (ایپنا)،فعالیت رسانه ای خود را آغاز و در حال توسعه آن می باشد .